Nid yn unig y mae ein tîm yn rheoli’r coetir o ddydd i ddydd, mae hefyd wedi bod yn rhan o drefnu neu gynnal amrywiaeth eang o weithgareddau yn y coetir ac rydym yn cynllunio llawer rhagor. Dyma ddetholiad o’r hyn sydd wedi’i gynnal yn Long Wood hyd yn hyn, a hefyd yr hyn rydym yn ei gynllunio i’r dyfodol: 

  • Teithiau Cerdded dan Arweiniad
  • Crefftau a Chyrsiau Coed Gwyrdd
  • Ysgol Goedwig
  • Teithiau Cerdded Iechyd Misol
  • Safle Claddu Gwyrdd
  • Gwersylla Eco Effaith Isel
  • Perfformiadau Awyr Agored
  • Croesawu Grwpiau sy’n Ymweld a Lleoliad i Gynadleddau

Mae Long Wood yn brosiect cymunedol ac rydym o hyd yn agored i syniadau newydd o'r tu allan i’r grŵp. Felly, os oes gennych syniad am ddigwyddiad neu os hoffech gymryd rhan trwy helpu i drefnu gweithgareddau, yna dewch i siarad â ni.