Mae Coedwig Gymunedol Long Wood yn fenter gymdeithasol wedi'i lleoli yng Ngorllewin Cymru. Sefydlwyd y goedwig yn fenter ddielw yn 2003, a chaiff ei rheoli ar gyfer gwerthiannau pren ac fel cyfleuster hamdden, gan sicrhau datblygu'r goedwig yn gynaliadwy gyda ffocws cymunedol, yn ased masnachol, addysgol a hamdden a berthyn i'r gymuned.

Mae Coedwig Gymunedol Long Wood ar agor er mwyn i'r cyhoedd ei defnyddio i hamddena, gyda 4km o lwybrau cerdded a 10km o lwybrau ceffylau sydd ar agor i'r cyhoedd drwy'r amser, theatr awyr agored ac ardal ysgol goedwig, ac mae hefyd yn cynnig coed tân a phren wedi'i lifio lleol cynaliadwy am brisiau cystadleuol.

Mae mentrau cymdeithasol a masnachol eraill yn y goedwig yn cael eu datblygu ar y safle ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cyhoeddi yma yn y dyfodol.

funded by the Welsh Assembly, Environment Wales, Natural Resources Wales, The National Lottery and The European Regional Development Fund